سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
اکبر عالم تبریز – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
عماد روغنیان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه بیش از هرزمان دیگری سازمان هادرمعرض تهدید قرار دارند تغییرات محیط بیرونی بسیار سریع درحال شکل گیری است از این رو مدیریت استراتژیک بهترین ابزار برای سازمان هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم شدن دربرابر تغییر حضوری آگاهانه دربازار داشتهب اشند شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی به سازمان هااین امکان را میدهد که با تجزیه وتحلیل مناسب شرایطی مطلوب برای ادامه حیات خود ترسیم کنند یکی از ابزارهای پرکاربرد دراین بخش تجزیه و تحلیل SWOT است هرچند بکارگیری آن بسیار متداول است اما عدم توجه به وزن عوامل داخلی و خارجی و اولویت بندی آنها درشرایطی که سازمان ها با منابع محدود مواجه اند کار تجزیه و تحلیل و سرعت حرکت پیشرفت سازمان ها را کند مینماید دراین مقاله ما با استفاده از یک روش ابتکاری و بحث گروهی متمرکز F.G.D نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدهای سازمان را تعیین و سپس با مشخص کردن میزان اهمیت ووزن هرعامل موقعیت استراتژیک سازمان را با به کاریگری یک مدل فازی مشخص نموده و درپایان با تمرکز برموقعیت استراتژیک سازمان استراتژی های موثر را تدوین می نماییم .