سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مژده رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه علوم فنون بابل
پریسا احمدی طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه علوم فنون بابل
سیدعلی حدیقی – عضو هیئت علمی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران-محمودآباد

چکیده:

کشور ایران با توجه به وجود تنوع زیست محیطی و اماکن تاریخی-باستانی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان برای رسیدن به شرایطاستفاده بهینه از مواهب موجود و جذب گردشگر و بهره برداری از آن فاصله زیادی دارد. در این میان استان مازندران به خاطر شرایطویژه منطقه ای و برخورداری از مواهب طبیعی و تاریخی دارای پتانسیل بالقوه ای است که باید به فعالیت مطلوبتری برسد. این مقاله باشناسایی و معرفی عوامل موثر بر محیط داخلی و خارجی صنعت گردشگری استان، نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت آن رابررسی کرده و ماتریس SWOT را ترسیم و نهایتا به معرفی هنر سناریونویسی در تدوین استراتژی می پردازد و آنرا با با تکنیک SWOT مقایسه می کند تا بتوان راهبرد گردشگری استان را مشخص نمود و در تدوین استراتژی بازاریابی گام موثری برداشت.