سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید حقیقت دوستی – عضو هیئت علمی
بهاره پناه بر – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA (سازمان مدیریت صنعتی آمل)
بهینه رصدی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA (سازمان مدیریت صنعتی آمل)
پوریا فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA (سازمان مدیریت صنعتی آمل)

چکیده:

روند تغییرات و تحولات در دنیای امروز به گونه ای است که مدیران دیگر نمی توانند برای تعیین اهداف سازمان تنها به تجربیات گذشته جهت تصمیم گیری اکتفا نمایند. به همین جهت دریافته اند که با تعیین اهداف، بهتر می توانند برنامه های مورد نظر خود را به ثمر برسانند. از آنجا که مجتمع صنایع غذایی کماج صبا یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در شمال ایران و از جمله تولید کنندگان فعال مواد غذایی کشور می باشد، ایجاب می نماید که برنامه های آتی خود را در قالب یک طرح جامع به همراه راهکارهای اجرایی تهیه و تدوین نماید. در این مقاله سعی شده است تا با برسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر سازمان، استراتژیهای مناسب تدوین شود. در شناسایی عوامل خارجی از الگوی PESTEL و الگوی پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر و در شناسایی عوامل داخلی از تحلیل حوزه های جداگانه و ظیفه ای استفاده گردید. به منظور بررسی و تدوین استراتژی ها ماتریس های SPACE, SWOT و QSPM به کار برده شد. بررسی های به عمل آمده نشان داد که استراتژی محافظه کارانه تغییر ساختار سازمان در اولویت قرار دارد.