مقاله تدوین و معرفی منظرهای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: تدوین و معرفی منظرهای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اداره کل ورزش و جوانان اصفهان
مقاله برنامه ریزی راهبردی
مقاله مدیریت راهبردی
مقاله مدل برنامه ریزی دیوید
مقاله نقشه راهبردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش تدوین منظرها و نقشه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای یک دوره زمانی پنج ساله از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ بود. تحقیق حاضر از نوع کمی و کیفی بود. نمونه آماری ۱۵۰ نفر از مدیران عالی و میانی ورزش استان اصفهان بودند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته، که روایی آن را متخصصان تایید کردند و در بخش کیفی نیز از مصاحبه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان پنج هدف بلندمدت و پنج راهبرد کلان دارد. ضمن اینکه موقعیت راهبردهای اداره کل بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. در نهایت می توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف و نقشه راهبردی ترسیم شده قابلیت اجرای راهبرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان را دارد.