مقاله تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در باغ نظر از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محله
مقاله پایداری
مقاله محلات پایدار
مقاله مولفه
مقاله معیار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفیدی شمیرانی سیدمجید
جناب آقای / سرکار خانم: مضطرزاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محله از ارکان اصلی کالبد شهری بوده و تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی به حفظ محله ها دارد. در قرن بیستم، آرمان محله مسکونی در بسیاری از نظریه های نوین محور قرار گرفته و برای حل مشکلات گوناگون شهری مانند مدیریتی، روابط اجتماعی و انسانی، مسایل بهداشتی و رفاهی و ابعاد معنایی و هویتی، از این روش استقبال شده است. از سویی دیگر با مطرح شدن بحث های توسعه پایدار مقیاس های متفاوتی برای عملی ساختن آن در شهر مطرح شده است (مقیاس های بین المللی، ملی، منطقه ای- استانی، ناحیه ای، شهری، محله ای، واحدهای همسایگی، سایت و مقیاس معماری) که در این بین در دهه های اخیر مقوله توسعه شهری پایدار به عنوان یک موضوع مهم علمی در کلیه جوامع مطرح بوده و بخش وسیعی از ادبیات توسعه شهری را به خود اختصاص داده است. با وجود آنکه تعاریف بسیاری از مفهوم توسعه پایدار در مقیاس های کلان ارایه شده است اما مفهوم آن در مقیاس محلی هنوز به قطعیت روشن نشده است. این در حالی است که محلات شهری حایز اهمیت بسیار بوده و نقاط قوت یا ضعف آن ها در ابعاد مختلف می تواند به کل شهر تسری پیدا کند و کارایی آن را تحت تاثیر قرار دهد.
دو مقوله پایداری و محلات شهری و پیوند دادن آن ها در قالب یک موضوع بحث اصلی این مقاله است. در ابتدای تحقیق با مطرح ساختن سوالاتی، فرضیه ای بر اساس آن ها شکل گرفته و در نهایت مقاله در پی اثبات این فرضیه و یافتن پاسخ هایی شفاف برای سوالات مطرح شده است. این پاسخ ها از استخراج معیارهای عمومی ساختار محلات شهری پایدار شکل می گیرند که منتج از مولفه های ایجاد یک محله پایدار است. در این راستا به منظور مشخص شدن مولفه های ذکرشده، از آراء و اندیشه های صاحب نظران و اندیشمندان خارجی استفاده شده و در نهایت هشت مولفه به عنوان پایه و اساس ایجاد محلات پایدار معرفی شده اند. در نهایت مرتبط با هر مولفه معیارهای عمومی ساختار محلات شهری پایدار شکل گرفته است.