مقاله تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان های خدمات شهری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقتصاد و مدیریت شهری از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان های خدمات شهری)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود ارزیابی
مقاله مدل تعالی سازمانی
مقاله مدیریت کیفیت جامع
مقاله رضایت مشتری
مقاله خدمات شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورزرندی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قادری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی مزدآبادی سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوچکتر شدن بدنه دولت و اجرای قانون خصوصی سازی موجب شده بسیاری از فعالیت هایی که در گذشته بر عهده دولت بود، به شرکت ها و سازمان های خصوصی واگذار شود. خدمات شهری از جمله فعالیت هایی ست که با زیاد شدن سازمان های خدمات رسانی، رقابت شدیدی را بین این سازمان ها جهت بالا بردن کیفیت و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه کسب سهم بیشتری از بازار، به وجود آورده است. در این پژوهش به تدوین مدل خودارزیابی موثر در افزایش رضایت مشتریان این سازمان ها پرداخته خواهد شد. جامعه آماری این تحقیق را میزان سازمان های خدمات شهری موجود در شهر تهران تشکیل می دهند که از بین آنها تعداد ۷۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای که محققان تدوین کرده اند، استفاده شده است و بر اساس روش های استاندارد، پایایی و روایی آن مورد تایید می باشد. برای آزمون فرضیات، از آزمون میانگین جامعه استفاده شده است که در نهایت مشخص گردید مدل خودارزیابی موجود در این سازمان ها، اثربخشی لازم برای جلب رضایت مشتریان را دارا نمی باشد. در حالی که مدل خودارزیابی پیشنهادی تحقیق، مدلی موثر در بالا بردن رضایت مشتریان است.