مقاله تدوین مدل ارتقاء بهره وری عوامل تولید از روش برنامه ریزی آرمانی فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تدوین مدل ارتقاء بهره وری عوامل تولید از روش برنامه ریزی آرمانی فازی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری مواد
مقاله بهره وری سرمایه
مقاله بهره وری نیروی انسانی
مقاله عوامل درونی بهره وری
مقاله عوامل بیرونی بهره وری
مقاله ترکیب بهینه تولید
مقاله برنامه ریزی آرمانی فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی کریمی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره وری یکی از مفاهیم اساسی اقتصاد و مدیریت است که اینگونه تعریف می شود: مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به بیان بهتر: اثربخشی و کارایی. به دیگر سخن بهره وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان در صنایع کنونی ارتقاء بهره وری نیازمند ابزاری قدرتمند و انعطاف پذیر به منظور اندازه گیری و ارتقاء سیستماتیک است تا بطور دقیق قادر به شناسایی عوامل بهره وری بوده و از طریق تعامل بین آنها در جهت بهبود بهره وری حرکت گردد. بمنظور تعیین روشی مناسب و سیستماتیک در جهت افزایش بهره وری می توان از روشهای مختلفی استفاده نمود که تا کنون بیشتر جنبه اندازه گیری وضعیت موجود را داشته است و بنظر می رسد آنچه مورد نیاز است بکارگیری ابزاری مناسب در جهت ارائه راه حلی کارا و اثربخش در جهت ارتقاء بهره وری باشد. در این راستا یکی از کارآمد ترین ابزارها ابزارهای پژوهش عملیاتی بمنظور تخصیص بهینه منابع است چراکه بهره وری نیز تاکید بر این مهم دارد. استفاده از ابزار برنامه ریزی آرمانی با تعیین آرمانهای مورد نیاز در جهت ارتقاء بهره وری شیوه نوینی است که رویکرد حوزه های بهره وری را مورد توجه قرار می دهد و قادر خواهد بود تعامل بین اجزاء مورد نیاز با رویکرد ارتقاء بهره وری را مورد بررسی قرار دهد.