مقاله تدوین عوامل راهبردی مدیریتی جهت حفاظت تالاب انزلی با روش SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تدوین عوامل راهبردی مدیریتی جهت حفاظت تالاب انزلی با روش SWOT
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب انزلی
مقاله راهکار مدیریتی
مقاله حفاظت
مقاله تحلیل SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری شیرکو
جناب آقای / سرکار خانم: اراززاده یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با افزایش رشد جمعیت اکوسیستم ها و مناطق حفاظت شده مورد تخریب بشر قرار گرفته اند، که با اعمال روش های مدیریتی نیاز به حفظ این مناطق ضروری است. در بین این مناطق تالاب ها به دلیل شرایط خاص و اهمیت اکولوژیکی آن ها نیاز به توجه بیشتری دارند. تالاب انزلی همواره با مشکلات اکولوژیک انسان زاد یا طبیعی فراوانی مواجه است. از این رو، لازم است به منظور حفاظت از تالاب انزلی، مدیریت بهینه منابع و سیاست های مناسب محیط زیستی اتخاذ گردد. هدف این پژوهش ارزیابی جامع توانمندی ها و تنگناهای تالاب انزلی در سال ۱۳۹۱ در راستای حفاظت و مدیریت بهینه آن با استفاده از SWOT و ارائه راهبردهای مدیریتی به منظور بهبود وضع حفاظت موجود و تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت ها است. تحلیل SWOT یک ابزار حمایت کننده برای تصمیم گیری مدیران است. در این پژوهش ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تالاب شناسایی شد و به وسیله کارشناسان وزن دهی شد. سپس ماتریس SWOT استخراج شده و راهبردهای مناسب ارائه شد. با توجه به نتایج، پساب صنعتی، زباله ریزی، ورود رسوبات و استفاده بی رویه سموم کشاورزی و توسعه صنعتی مهم ترین موانع حفاظت تالاب بودند. از طرفی، بالا بودن تنوع زیستگاهی و گونه ای و پرندگان مهاجر، اهمیت بین المللی تالاب، جذب سرمایه های خارجی، قرارگیری بر سر شاهراه های مهاجرتی و حضور جوامع محلی با انگیزه مشارکت در اجرای طرح های حفاظتی، از توانمندی های تالاب می باشند که با اتکا به آن ها راهبردهای مطلوبی جهت حفاظت تالاب ارایه گردید.