مقاله تدوین راهکارهایی برای ساماندهی و احیای مادی های بافت قدیم شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تدوین راهکارهایی برای ساماندهی و احیای مادی های بافت قدیم شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرسازی اصفهان
مقاله ساماندهی
مقاله بافت قدیم
مقاله مادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ویژگی های منحصر به فرد بافت شهری اصفهان مادی ها است. شبکه مادی ها در اصفهان، بخشی از هویت این شهر به شمار می رود. در گذشته های نه چندان دور، مادی ها به سبب کارآیی شان در امور کشاورزی، جمع آوری آب های سطحی و آبادانی شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند و یکی از جلوه های زیبا و دل انگیز شهر اصفهان محسوب می شده اند. لیکن توسعه های شهری اخیر و افزایش تراکم فعالیت ها، ساختارها و عناصر کالبدی در محدوده شهر و از بین رفتن باغ ها و مزرعه های شهری موجب گردید تا این عنصر هویت بخش بافت شهری اصفهان به دست فراموشی سپرده شود و از میان برود.
ازین رو، تلاش نگارندگان در این نوشتار برآن است تا افزون بر بازگو کردن ارزش و اهمیت چنین عنصری، راهکارهایی نیز، برای حفظ و ساماندهی مادی های بافت قدیم اصفهان تدوین کند. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که ساماندهی مادی ها با چه عواملی در ارتباط هستند و این مهم، چه تاثیری بر وضعیت محله هایی که مادی ها از آنها می گذرند، خواهد گذاشت.
بنابر ماهیت کاربردی این پژوهش، روش تحقیق تحلیلی به کار گرفته شده است. در این راستا، برای گردآوری اطلاعات افزون بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی نقشه ها، برداشت های میدانی نیز، انجام گرفته است. همچنین، برای تحلیل اطلاعات از تکنیک سوات بهره گیری شده است.
نتیجه به دست آمده از این مقاله، نشانگر آن است که مادی ها دارای ویژگی ها و امتیازاتی هستند که با برنامه ریزی صحیح و هدفمند درباره آنها، می توان به نتایج مثبت و مطلوبی در خصوص آنها دست یافت. تحقق این مهم، هم منطبق با اصول فضایی – کالبدی شهرسازی سنتی ایرانی است که بافت قدیم اصفهان بر اساس آن شکل گرفته و هم، هماهنگ و هم جهت با اصول شهرسازی نوین و پایداری که در آن توجه و احترام به انسان، نیازها و ارزش های فرهنگی – اجتماعی او، از اهمیت بسیاری برخوردار است.