مقاله تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی BSC ،SWOT و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۲۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی BSC ،SWOT و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتریس تجزیه و تحلیل قوت ها
مقاله ضعف ها
مقاله فرصت ها و تهدیدها (SWOT)
مقاله الگوی ارزیابی متوازن (BSC)
مقاله روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD)
مقاله جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوریان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقی خواه ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت راهبردی، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم های وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می کند به اهداف بلندمدت خود دست یابد. فرایند مدیریت راهبردی، سه مرحله را شامل می شود: تدوین، اجرا و ارزیابی راهبرد. در پژوهش حاضر، تدوین راهبرد برای شرکت فراهم کننده خدمات اینترنتی X، از طریق تحلیل SWOT و چگونگی اجرای راهبرد و ارزیابی عملکرد، با روش BSC انجام شده و در مرحله بعد، پس از تلفیق دو روش مذکور، ارتباط آنها با جایزه کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA)، برای تعالی عملکرد همراه با روش QFD انجام شده است. درباره بخش هایی نظیر تدوین راهبردها و امتیازدهی به عوامل و سایر مسایل مشابه جامعه آماری، گروه راهبردی شرکت را شامل می شود. برای کسب آراء گروه مذکور، از روش مصاحبه تدوین شده حضوری با اعضای گروه راهبردی و روش طوفان فکری استفاده شده است. جامعه آماری برای تکمیل پرسشنامه های مربوط، مدیران و کارشناسان شرکت به تعداد ۲۱۱ را شامل می شود. برای حصول اطمینان از جمع آوری پرسشنامه به تعداد مناسب، ۱۵۰ پرسشنامه بین کارشناسان و مدیران توزیع گردید که در نهایت، ۱۳۸ پرسشنامه جمع آوری شد و مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برای اجرای موثر راهبردها، به گونه ای که با تعالی شرکت نیز همسو باشد، باید به مدیریت فرایند، مشتری و بازارمداری و رهبری، بیش از سایر اجزای جایزه کیفیت مالکوم بالدریج توجه گردد.