مقاله تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفا با استفاده از ماتریس برنامه ریزی را هبردی کمی (QSPM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفا با استفاده از ماتریس برنامه ریزی را هبردی کمی (QSPM)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد
مقاله تجهیزات پزشکی
مقاله تحلیل SWOT و QSPM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیاهپوش مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت تجهیزات پزشکی از نظر تعداد محصولات تولیدی و بازارهای مصرفی، از گستردگی و جذابیت منحصربه فردی برخوردار است. به همین دلیل، کسب مزیت رقابتی و جایگاه مناسب در بین رقبا، برای فعالان در این صنعت اهمیت بسیاری دارد. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از برخی روش های کمی، راهبرد رقابتی برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفا تدوین شود. از این رو، با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و داخلی (IFE)، سوات (SWOT) و داخلی و خارجی (IE) مهمترین عوامل، شناسایی و ضمن تعیین جهت راهبردی شرکت، گزینه های ممکن مشخص شده است. سپس با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) گزینه های مختلف مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و از بین آن ها مناسب ترین گزینه انتخاب شده است. طبق نتایج این پژوهش، راهبرد توسعه بازار برای شرکت گوهرشفا توصیه می شود.