مقاله تدوین راهبردهای مدیریتی حفاظت از تالاب میانکاله با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تدوین راهبردهای مدیریتی حفاظت از تالاب میانکاله با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب میانکاله
مقاله تجزیه و تحلیل راهبردی
مقاله ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری شیرکو
جناب آقای / سرکار خانم: ساکیه یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: دژکام صادق
جناب آقای / سرکار خانم: علویان پطرودی سمیه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دانه کار افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش عمق آثار ناشی از فعالیت های انسان موجب شده است که پژواک این فعالیت ها حتی در نواحی کاملا طبیعی نیز احساس شود. تالاب میانکاله یکی از مهم ترین پناهگاه های حیات وحش و اکوسیستم های آبی کشور است که تغییرات دو دهه اخیر تاثیرات مهمی بر ساختار و کارکرد این تالاب گذاشته است. از این رو، لازم است به منظور حفاظت از تالاب میانکاله، مدیریت بهینه منابع و سیاست های مناسب محیط زیستی اتخاذ گردد. در این پژوهش نقاط قوت و ضعف موجود در منطقه و نیز فرصت ها و تهدیداتی که تالاب با آن ها مواجه است و یا درآینده با آن ها مواجه خواهد شد، شناسایی و جهت تدوین راهبرد مدیریتی کارآمد بکار گرفته شد. سپس از طریق دسته بندی، وزن گذاری و تجزیه و تحلیل عوامل ضعف و قوت و نیز فرصت و تهدید موجود، با استفاده از ماتریس SWOT، راهبردهای مناسب تدوین شد. در نهایت با استفاده از ماتریس (QSPM) راهبردها نمره دهی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، راهبرد زون بندی منطقه جهت تخصیص بهینه منابع برای فعالیت های حفاظتی، اکوتوریسم، کشاورزی و توسعه دارای بیشترین نمره جذابیت و راهبرد توسعه برنامه های مدیریت تلفیقی آفات و کنترل استفاده از کود شیمیایی دارای کم ترین نمره جذابیت بود. با توجه به اهمیت مدیریت بهینه و حفاظت از تالاب میانکاله و ضعف ها و تهدیدهای اصلی حفاظت تالاب میانکاله و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل راهبردی پیشنهاد می شود تمرکز بر روی راهبرد زون بندی منطقه جهت تخصیص بهینه منابع برای فعالیت های حفاظتی، اکوتوریسم، کشاورزی و توسعه باشد.