مقاله تدوین حوزه های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی (مورد شناسی: مصر، فرحزاد، محمد آباد کوره گز؛ ابوزیدآباد، بند ریگ و عشین، ریگ جن، جندق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تدوین حوزه های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی (مورد شناسی: مصر، فرحزاد، محمد آباد کوره گز؛ ابوزیدآباد، بند ریگ و عشین، ریگ جن، جندق)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل چرخه حیات ناحیه مقصد باتلر
مقاله مدل شاخص رنجش داکسی
مقاله راهبرد توسعه مقصد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل چرخه حیات مقصد گردشگری باتلر، مراحل مختلفی را برای سیر تحول مقاصد قائل است. مقاصد گردشگری بر اساس جایگاهی که در چرخه حیات خود دارند واجد ویژگی هایی هستند که باید در فرایند برنامه ریزی راهبردی مورد توجه قرار گیرند. در کنار مدل باتلر، مدل شاخص رنجش داکسی نیز با ارائه مراحل مختلف، عکس العمل های رفتاری و نگرشی خاصی را برای مقاصد تعریف نموده است. نگارندگان این مقاله با ارائه ماتریسی ترکیبی و یکپارچه، امکان بررسی کیفی محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی مقاصد را فراهم ساخته و از سوی دیگر، با ترکیب این ابزارها، زمینه پیش بینی رفتارها و برخوردهای جامعه محلی را در مقابل تغییرات احتمالی و روند رشد گردشگری و همچنین امکان تدوین حوزه های راهبردی توسعه گردشگری مقاصد گردشگری را میسر نموده اند. برای دستیابی به این مهم، چهار گام مشخص طی شده است: ۱- شناخت وضع موجود ۲- تجزیه و تحلیل ۳- سنتز و تلفیق ۴- ارائه حوزه های راهبردی و اولویت بندی آنها. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که اولویت و ترکیب حوزه های راهبردی در مراحل مختلف متفاوت است، به طوری که نمونه های مورد مطالعه مصر- فرحزاد- محمدآباد کوره گز، عشین- ریگ جن- جندق و ابو زید آباد- بند ریگ با توجه به ویژگی ها و تطابق آن با ویژگی های مدل ها به ترتیب در ابتدای مرحله رشد، اکتشاف و مشارکت (طبق مدل چرخه حیات مقصد) و مرحله بی تفاوتی و علاقه مندی (طبق مدل شاخص رنجش داکسی) قرار دارد که متناسب با شرایط آنها، حوزه های راهبردی مورد نیاز تعریف شده است.