مقاله تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرستان پاوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۵۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرستان پاوه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری روستایی
مقاله برنامه استراتژیک
مقاله مناطق نمونه گردشگری
مقاله روستای نمونه گردشگری هجیج
مقاله پاوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی نژاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی دانا
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه یکی راه های نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می باشد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر در پی شناسایی توان محیطی منطقه نمونه گردشگری روستای هجیج و تدوین برنامه توسعه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت و ضعف) و مجموعه عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدات) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از لحاظ ماهیت، کاربردی – توسعه ای می باشد. با استفاده از پیمایش داده های حاصل از پرسشنامه و مطالعات میدانی به تعیین ابعاد چهارگانه تکنیک SWOT پرداخته شد. نمونه گیری پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده و جامعه آماری را کارشناسان و صاحب نظران گردشگری استان می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در روستای هجیج تعداد قوت ها ۱۱، ضعف ها ۱۱، فرصت ها ۱۲ و تهدیدات ۶ مورد می باشند. که بر اساس اولویت بندی این عوامل S4، O2، W3 و T2 دارای بیشترین امتیاز می باشند و استراتژی های WO و SO در اولویت های اول و دوم برای برنامه ریزی گردشگری می باشند. ارزیابی صورت گرفته در این پژوهش به تدوین برنامه توسعه گردشگری روستا هجیج انجامید که می تواند رهگشایی برای اصلاح و بهبود وضعیت گردشگری این منطقه باشد.