مقاله تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی تولید
مقاله اهرم تولید
مقاله سیستم های تولیدی
مقاله خروجی تولید
مقاله مدل میلتنبرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل باعرض عباس
جناب آقای / سرکار خانم: امینی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروانیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یارجانلی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بکارگیری هر نوع استراتژی تولیدی، مستلزم شناسایی و پایش وضعیت فعلی سیستم در سطوح داخلی و خارجی، از یک سو و ارائه راهبرد هایی در جهت بهبود وضعیت سیستم از سوی دیگر می باشد. این مقاله با بهره گیری از مدل میلتنبرگ (۱۹۹۵و۲۰۰۸) و با تمرکز بر ۵ هدف استراتژیک تولیدی (سیستم تولیدی، خروجی های تولیدی، اهرم های تولیدی، قابلیت های تولیدی و آنالیز رقابتی) به معرفی مدل ۳ مرحله ای استراتژی تولید پرداخته به نحوی که در مرحله اول، ابتدا نوع سیستم تولیدی باتوجه به ۴ شاخص حجم وتنوع تولید، نوع چیدمان کارخانه وجریان مواد، مشخص می شود. سپس اهرم های تولیدی شش گانه ارزیابی و قابلیت های هرکدام تعیین خواهند شد. در مرحله دوم که به ترسیم وضعیت مطلوب شرکت در بازار می پردازد، خروجی های مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی شده و ویژگی های سیستم تولیدی مطلوب شناسایی می گردد. همچنین به منظور بررسی جایگاه شرکت و سایر رقبا در بازار، آنالیز رقابتی انجام خواهد گرفت. در مرحله آخر، باتوجه به نتایج حاصل از مراحل قبل، استراتژی بهبود تدوین می گردد به نحوی که اگر سیستم جاری نیازمند تغییرات اساسی باشد، نوع سیستم تولیدی تغییر خواهد یافت؛ درغیر این صورت، فرآیند بهبود باتمرکز بر بهبود اهرم های تولیدی، عملیاتی می گردد. به منظور نمایش قابلیت های مدل ارائه شده، یک شرکت آب معدنی به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. نتایج اجرای الگوی پیشنهادی نشان داد سیستم تولیدی شرکت مذکور، سیستم تولیدی مبتنی برتجهیزات بوده و خروجی تولیدی استراتژیک شرکت، عامل هزینه می باشد. به منظور تحقق اهداف استراتژیک تولیدی سازمان، پس از انجام آنالیز رقابتی مقرر شد که سیستم کنونی تولید به سیستم تولیدی جریان پیوسته تغییر یابد.