سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهرخ جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد – سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه آزاد اسلامی
محمدطاهر کمالی – استادیار – دانشگاه هرمزگان
سیروس ارشادی – استادیار – دانشگاه هرمزگان

چکیده:

یون های کلروری ، کلیدی ترین عاملی است که می تواند به خوردگی میلگردها در بتن مسلح منجر شود. محصولات خوردگی حجمی چند برابر. [ حجم اولیه فولاد، فضا اشغال کرده و در نتیجه تنش مکانیکی زیادی در بتن به وجود می آورد که به بروز گسیختگی و تورق منجر میشود[ ۹چنین تاثیراتی دوام و کارایی سازه های بتن مسلح را تا حد قابل ملاحظه ای پایین می آورد. در این مقاله تلاش نموده ایم با استفاده از معادلاتحاکم بر فرآیند، معادله پیش بینی زمان ترک خوردن پوشش بتن مسلح را بازنویسی نموده و با استفاده از نتایج پژوهش های تجربی نسبت به تدقیق ضریب تصحیح معادله ذکر شده اقدام شود. این امر پیش بینی دقیقتری از دوام و کارایی سازه های بتن مسلح تحت شرایط خوردگی میلگرد جهت طراحی بهینه سازه، جلوگیری از سوانح بهره برداری و تنظیم برنامه تعمیرات دوره ای را میسر می سازد