سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران
حسن ولی زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران
حمیده پاک مهر – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کارآفرینی عبارت است از خلق چیری جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن. به عبارت دیگر کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و با ارزش است. عوامل متعددی می تواند در کارآفرین بودن فرد تاثیر گذار باشد، از جمله شیوه های آموزشی که در نظام آموزشی ه رکشور مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. رو شهای تدریس بسیاری، از سوی صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت در خصوص پرورش مقوله کارآفرینی در دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است که میتوان، به روش تدریس پروژه محوری اشاره نمود، یادگیری پروژه محور الگویی است که یادگیری را بر محور پروژه ها سازماندهی می کند. بر اساس تعریفی که در راهنمایی این روش برای معلمین مطرح شده، پروژه ها فعالیتهای پیچیده ای هسند بر اساس سوالات یا مسائل چالش بر انگیز که دانش آموزان را درگیر کار طراحی، حل مسئله، تصمیم گیری، و فعالینهای تحقیقی می کنند و به دانش آموزان فرصت کار نسبتا مستقل را در بازه های طولانی زمانی می دهند. در این مقاله سعی بر آن است به بررسی تاثیر تدریس پروژه محور بر کارآفرینی افراد پرداخته شود.