مقاله تدبیر خام و حسادت ناروا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات قرآنی (فدک، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی) از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تدبیر خام و حسادت ناروا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یوسف و زلیخا
مقاله قرآن
مقاله تفسیر المیزان
مقاله خاوری
مقاله بررسی تطبیقی
مقاله مثنوی
مقاله اخلاق
مقاله تحلیل روان شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبانی ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان یوسف و زلیخا از جذاب ترین قصه های قرآنی است که ذوق و اندیشه پویای شاعران و راویان را بر آن داشته که به طبع آزمایی در مورد این قصه بپردازند. خاوری نیز از آن گروه شاعرانی است که توانایی خود را در سرودن این قصه به کمال نشان داده است. از طرفی برای نشان دادن چهره واقعی این شخصیت الهی و فرزند صدیق یعیوب، باید قرآن را منبع اساسی بیان زندگی او قرار داد. در بررسی تطبیقی این کتاب با قرآن کریم و تفسیر المیزان روشن شد که شاعر با رعایت جنبه های دینی تاریخی، اخلاقی و غیره، از قرآن برای سرودن مثنوی خود استفاده کرده و حتی پند و اندرز حکیمانه خود را در قالب قصه برای خوانندگان عرضه کرده است. او با قدرت مبالغه آمیز خود به خوبی از عهده پردازش داستان بر آمده و بخش های دیگری نیز به آن افزوده است و جذابیت قصه را چند برابر کرده است. این مقاله بر این است تا ضمن مقایسه موضوعی داستان با سه منبع قرآن، تفسیر المیزان و یوسف و زلیخای خاوری تحلیل ساده روان شناختی نیز از قصه ارائه کند.