مقاله تداوم کارکرد؛ رویکرد غالب مداخلات حفاظتی در مسجد جامع اصفهان، گونه شناسی و تبیین رویکرد مداخلات حفاظتی از ابتدای شکل گیری مسجد تا دوره قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تداوم کارکرد؛ رویکرد غالب مداخلات حفاظتی در مسجد جامع اصفهان، گونه شناسی و تبیین رویکرد مداخلات حفاظتی از ابتدای شکل گیری مسجد تا دوره قاجار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسجد جامع اصفهان
مقاله حفاظت
مقاله مداخله حفاظتی
مقاله کارکرد مسجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اولیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی هرفته محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسجد جامع اصفهان به عنوان یکی از قدیمی ترین بناهای ایران که همچنان زنده و پویا است، تجربه ای گرانبها از حفاظت بومی را در خود دارد. مستند بر تصریح استانداردهای جهانی حفاظت، این تجربه می تواند به ارتقای حفاظت امروز در ایران یاری رساند. از این رو، پرداختن بدان امری ضروری به شمار می رود که تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
از سوی دیگر، امروزه در گستره جهانی حفاظت و پیرو آن در ایران، مقوله مداخلات حفاظتی و کم و کیف آن ها موضوع بحث ها است آن گونه که چالشی جدی قلمداد می شود. به همین دلیل نگارندگان در پژوهش حاضر، با تمرکز بر مداخلاتی که با انجام آن ها مسجد جامع اصفهان تا به امروز حفاظت شده و با رجوع به شواهد بر جای مانده از این مداخلات، در بازه زمانی شکل گیری مسجد اولیه (سده دوم ه. ق.) تا پایان دوره قاجار، درصدد پاسخگویی به این پرسش هستند که در گذشته برای مداخلات حفاظتی مسجد جامع اصفهان، بیشتر چه رویکردی کاربرد داشته است.
روش تحقیق به کار رفته در مقاله پیش رو، نظریه مبنایی Grounded Theory استراس و کوربین است. با بهره گیری از این روش تحقیق و کدگذاری مداخلات شناسایی شده، در نهایت سازگاری مسجد با شرایط جدید در هر دوره با هدف تداوم کارکرد آن، به عنوان رویکرد غالب مداخلات معرفی شد. به تعبیر دیگر، امکان ایفای نقشی فعال از سوی مسجد در گستره جامعه، معیار اصلی انجام مداخلات بوده است. سبب محوریت این رویکرد هم، اصالت کارکرد در معماری گذشته است که پیرو آن در حفاظت گذشتگان نیز این امر دنبال می شود. در کنار این رویکرد اصلی دو رویکرد جنبی؛ رویکرد اعتقادی در مداخلات مردمی و سیاسی در مداخلات حکومتی هم، شناسانده شده است.