مقاله تداخل عمل ضد دردی تزریق درون صفاقی همزمان عصاره آبی میوه رازیانه (Foeniculum vulgare) و مرفین در موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تداخل عمل ضد دردی تزریق درون صفاقی همزمان عصاره آبی میوه رازیانه (Foeniculum vulgare) و مرفین در موش سوری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازیانه
مقاله مرفین
مقاله درد احشایی
مقاله ایندومتاسین
مقاله تست رایتینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عموزادخلیلی محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرفین سالهاست به عنوان یک داروی ضددرد مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با توجه به این که تجویز مکرر مرفین با وابستگی و تحمل همراه است، مطالعات اخیر سعی در تجویز عصاره آبی میوه رازیانه دارد تا استفاده از آن همراه با مرفین اثر ضددردی آن را تقویت و میزان مصرف آن را کاهش دهد. این مطالعه تجربی بر روی ۸۰ موش سوری نر نژاد N MRI انجام شد (۲۸±۳). حیوانات بطور تصادفی به گروه های کنترل، شاهد مثبت، دریافت کننده عصاره گیاه رازیانه و دریافت کننده عصاره آبی میوه رازیانه همراه با مرفین تقسیم شدند. گروه های کنترل و شاهد مثبت به ترتیب نرمال سالین نمکی %۰٫۹ و ایندومتاسین ۵ میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کردند. گروه های تجربی نیز تحت تزریق دوزهای ۱۰۰،۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره آبی گیاه رازیانه قرار گرفتند ۳۰ دقیقه بعد از هر تجویز داخل صفاقی، حیوانات برای القاء درد احشایی تحت تزریق اسیداستیک %۰٫۶ با دوز ۱۰ میلی لیتر بر کیلوگرم قرار گرفتند و اثرات ضددردی با شمارش تعداد رایت ها (کشیدگی ها) بلافاصله بعد از تزریق اسیداستیک در مدت ۳۰ دقیقه ثبت گردید. در آزمایش بعدی تداخل مرفین با دوز ۲ میلی گرم بر کیلوگرم بر اثرات ضددردی ناشی از عصاره ۱۵ دقیقه بعد از تجویز عصاره با دوزهای ۱۰۰ ،۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به روش رایتینگ ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
عصاره آبی گیاه رازیانه با دوزهای ۱۰۰،۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم و ایندومتاسین با دوز ۵ میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری را در پاسخ به درد در مقایسه با گروه کنترل ایجاد کردند (P<0.001) همچنین گروه دریافت کننده مرفین با دوز ۲ میلی گرم بر کیلوگرم همراه با عصاره میوه رازیانه با دوزهای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه هایی که یکی از آنها را دریافت کرده بودند اثر ضد دردی چشم گیری بر علیه انقباضات شکمی ایجاد می کند (P<0.001) این مطالعه تایید می کند که عصاره آبی میوه رازیانه و مرفین به صورت سینرژیک عمل می کنند و عصاره میوه رازیانه اثر ضد دردی مرفین را تقویت می کند.