سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا اسدی – بخش علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز
فرید مر – بخش علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز
نسیم فتاحی – بخش علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار مس جیان در لبه شرقی زون دگرگونی سنندج-سیرجان در جنوب غرب ایران ( ۱۹۵ کیلومتری شمال شرق شیراز) و در مجموعه سنگهای آتشفشانی-رسوبی دگرگون شده سوریان به سن پرمو تریاس قرار گرفته است. رخداد فعالیت دگرگونی-گرمابی در این منطقه باعث تشکیل دو گروه رگه های کوارتزی کانه دار و رگه های کوارتزی بی کانه شده است. رگه های کوارتزی کانه دار همراه با نهشت کلکوپیریت، پیریت، اسفالریت، گالن و پیروتیت مشخص می گردد. این رگه ها مشابه رگه های مزوترمال در کمربندهای دگرگونی فانروزوئیک می باشند. رگه های کوارتزی بی کانه با کانی نشانگر روتیل مشخص شده و در شرایط دما و فشار پایین تری نسبت به رگه های کوارتز کانه دار تشکیل شده اند. محاسبه فوگاسیته اکسیژن (۲۹- تا ۳۹- MPa) و تخمین درصد تفکیک مولی CO2 (0/12 تا ۰/۰۲= XCO2) نشان می دهد که نامیژاکی سیال در سامانه H2O-CO2-NaCl کانسار جیان در شرایط نسبتا کاهیده، فشار بین ۳ تا ۱/۵ کیلوبار و دمای ۲۰۰ تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد باعث نهشت کلکوپیریت در رگه های کوارتزی کانه دار شده است.