سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خسرو دودکانلوی میلان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکر
افشین هنربخش – استادیاران گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
علیرضا داودیان دهکردی – استادیاران گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
مهدی پژوهش – دانشجوی دکتری خاکشناسی

چکیده:

شوری آب که به EC و TDS سنجیده و بیان می شود یکی از معیارهای مهم در طراحی سیستم های آبیاری قطره ای است. در این نوع سیستم آبیاری مقدار زیاد TDS منجر به گرفتگی قطره چکان ها می‌شود. هدف از این مطالعه یررسی تغییرات زمانی EC و TDS و ارتباط این دو با یکدیگر در دو آبخوان مجاور واقع در دشت لردگان است. برای این منظور از مجموعاً تعداد ۴۷ حلقه چاه کشاورزی دو آبخوان نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد که میانگین EC و TDS دو آبخوان متفاوت است. از طرف دیگر EC وTDS هر دو آبخوان با زمان در سال تغییر می‌کند. رابطه EC و TDS هم در طی سال دچار تغییر می‌شود. برخی از این تغییرات ناشی از سازندهای زمین‌شناسی و برخی ناشی از تغییرات گرمای محیط آب است