سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی بهنام پور – شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
مجتبی علیرضاپور – شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

چکیده:

در برآورد کلان بار و انرژی الکتریکی درکشور های مختلف و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور ایران از مدل های اقتصاد سنجی با توجه به شاخص های اقتصادی، جمعیتی، آب و هوایی و … به تناسب منطقهمورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است در این مقاله هدف ابتدا برآورد کشش های تغیرات دما ، تولید ناخالص داخلی و قیمت حقیقی برق نسبت به بار به تفکیک در استان های شمالی کشور است. در بسیاری از مدل هایاقتصاد سنجی بخصوص مدل های پانل بعلت تصادفی بودن پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و آب و هوایی در کشوراین مدلها نمی تواند توجیه مناسبی برای استفاده ازآنها داشته باشد. بهمین منظور از روش های اقتصاد سنجی ساختاری و مدلهایARIMA برای استان های مورد نظر استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ، کشش تغیرات بار نسبت به دما در استان گیلان ۱,۲۷۸مازندران ۱,۴۶۴ ، گلستان ۱,۶۴۵ و خراسان شمالی ۰,۳۴۳ بدست آمده است. منظور ازحداکثر بار غیر همزمان مجموع بیشترین بارهای مصرف شده در مناطق مختلف کشور در یک دوره زمانی معین است