سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد یزدانی اسرمی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد میرزایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدباقر ساداتی – شرکت توزیع برق استان مازندران

چکیده:

امروزه اهمیت هارمونیک ها درسیستم های توزیع به سبب کاربرد روبه رشد بارهای کنترل شده حالت جامد و دیگر دستگاه های فرکانس بالا افزایش یافته است این امرزمانی اهمیت بیشتری می یابد که اثرهارمونیک ها را برتجهیزات سیستم قدرت و توزیع ارزیابی می نماییم ترانسفورماتورها اجزای اصلی درشبکه های توزیع و قدرت هستند بارهای غیرخطی ضمن افزایش تلفات دراین تجهیزات باعث کاهش طول عمر مفیدشان شده اند دراین مقاله ابتدا پارامترهای موثربرروی تلفات یک ترانسفورماتور تکفاز تحت بار غیرخطی ارزیابی شده است سپس دراین شرایط کاهش عمر مفید ترانسفورماتور مدنظر قرارگرفته و با استفاده ازنتایج روش اجزا محدود FEM محاسبه شده است.