سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شیرمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کیان کیقباد –

چکیده:

در سال های اخیر ترکیبMIMO-OFDMدر ارتباطات ماهواره ای،تحت استانداردDVB-SH برای پخش تصاویر ویدیویی مورداستفاده قرار گرفته است. برای اینکه سمبل های ارسال شده از فرستنده در گیرنده بدرستی آشکارسازی شوند،نیاز به شناخت کانال داریم،تخمین دقیق مشخصات کانال در چنین سیستم هایی یک امر مهم محسوب می شود.در این مقاله تخمین کانال سیستم MIMO-OFDM FIکار رفته در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از دو روشMMSE و LS مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از سیگنال های آموزشی نوع شانه ای و بلوکی استفاده شده است.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با وجود سادگی تخمین کانالLSروشMMSE دارای عملکرد بهتری برای تخمین کانال است