سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی خلیل زاده – معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد حسن قربانی – مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی رحمانزاده – مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

هدف اندازه گیری فشار خون غیر تهاجمی و بدون کاف است. مشکل فقدان روشی ساده، غیر تهاجمی، ارزان و دقیق است. اهمیت این موضوع از آنجا است که بیشتر مرگ و میرها در دنیا مربوط به بیماریهای قلبی است. روش مورد استفاده موجود، مبتنی بر کاف و یا روش های تهاجمی است. در تحقیقات قبلی و به صورت خیلی محدود استفاده از روش های غیر تهاجمی مطرح شده است. راه حل مطلوب، ارائه روشی مناسب، راحت، ارزان، غیر تهاجمی و پیوسته است. روش پیشنهادی این تحقیق مبتنی بر سیگنالهای ocg,ppg است. در این روش از پیک سنجی دو سیگنال مذکور استفاده می شود، یک واحد زمانی به نام PTT حاصل می شود و از پارامتر مذکور تخمین فشار خون شریانی بدست خواهد آمد. نتیجه این تحقیق در تخمین فشار خون سیستولی در مقایسه با اندازه گیری با کاف ضریب همبستگی معادل با ۹۸۱۳/۰ دارد