سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول رنجبرکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
سعید یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
حسین رحیم پوربناب – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی کدخدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی یکی از مسائلی است که مهندسین مخازن نفت و گاز همواره درصدد حل آن هستند چرا که آگاهی ازمقادیر این پارامترها درمدلسازی شکستگیهای مخزن و مسائلی نظیر پایداری دیواره چاه تولید ماسه درحین برداشت ازمخزن و عملیات شکافت هیدرولیکی درمخازن ضروری است اما به دلیل وجود برخی مشکلات نظیر نبود مغزه های حفاری دربسیاری از میادین نفتی ایران و همچنین هزینه های بسیار بالای مطالعات آزمایشگاهی بمنظور بدست آوردن این پارامترها محاسبه مستقیم پارامترهای مذکور را به نمونه های بسیار اندکی محدود کرده است از طرفی روابط ارائه شده برای محاسبه این پارامترها نیازمند وجود نمودارهای سرعت امواج برشی و تراکم است که درتمامی چاه ها تهیه نمی شوند لذا دراین مطالعه دریک چاه از روابط موجود استفاده کرده و از منطق فازی به عنوان یک روش جدید درتخمین مقادیر این پارامترها از نمودارهای پتروفیزیکی معمول کمک گرفته شد دراین راستا از ۳۰۳۵ داده چاه تعداد ۲۰۳۵ داده به عنوان داده های ساخت مدل چاه مدل و ۱۰۰۰ داده به عنوان داده های آزمایش مدل چاه آزمون استفاده شد نتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده ازمنطق فازی یک روش بسیارکارآمد و موفق درتخمین پارامترهای فوق بوده است.