سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم امجدی – ،دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی
محمد نخعی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

روش های گرافیکی برای تشخیص پارامترهای آبخوان دارای محدودیت هایی هستند. این مقاله یک روش بهینه یابی بر اساس الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی یا به اختصار SA (simulated annealing) برای تشخیص پارامترهای بهینه ی آبخوان برای سیستم سفره های محبوس و نشتی ارائه می دهد. نتایج برآورد شده نشان می دهد که روش پیشنهادی در بیشتر موارد دقت بیشتری نسبت به روش های گرافیکی دارد. بررسی ها نشان می دهد که روش پیشنهادی برای شناسایی پارامترها ی آبخوان بسیار قدرتمند و پایدار است.