سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعمیدالدین موسوی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زن
سمانه حاجیلو – دانشگاه پیام نور واحد زنجان
حمیرا کبودوند – دانشگاه پیام نور واحد زنجان
ساناز صبای فرد – دانشگاه پیام نور واحد زنجان

چکیده:

امروزه به سبب بهبود و افزایش قابلیت اطمینان شبکههای قدرت، حفاظت ترانسفورماتورها و پیشبینی خطاهایی که ممکن است در آینده رخ دهند امر ضروری به نظر میرسد. از این رو آزمایشهای مختلفی برای تشخیص وضعیت عایقی ترانسفورماتورها انجام میشود که یکی از روشهای قدرتمند آزمایش اندازهگیری جریان پلاریزاسیون-دپلاریزاسیون PDC) است. تحلیل مناسب نتایج آزمایشهایی که بر روی مواد عایقی انجام میشوند نیازمند دانش کافی از رفتار دیالکتریک است و باید درک درستی از عوامل تاثیرگذار بر روی این نتایج داشت. رطوبت و پیری عایقی از جمله عواملی هستند که بر نتایج آزمایشهای عایقی ازجمله نتایج آزمایشPDC) تاثیر دارند. در این مقاله پارامترهای عایق ترانسفورماتور نیروگاه نکا به روش برازش منحنی و به کمک نتایج حاصل از روش آزمایش جریان پلاریزاسیون دپلاریزاسیونPDC) تخمین زده شده است..