سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی

چکیده:

روش های چاه آزمایی متداول در طی زمان طولانی خود باعث توقف تولید می شوند. این مشکل در مخازنی با تراوایی کم بیشتر به چشم می خورد، جایی که رسیدن به ناحیه infinite acting زمان زیادی را طلب می نماید. در این مقاله، پس از بررسی یک روش چاه آزمایی جدید به نام تست جریان ورودی به شبکه، با استفاده از یک مطالعه موردی کاهش زمان ناشی از این چاه آزمایی و دقت داده می شود. پس از مشبک سازی یک مخزن عمیق دارای تراوایی کم و تحت فشار در حالت تحت تعادلی، سعی می گردد تا پارامترهای کلیدی آن تخمین زده شوند. به دلیل تراوایی کم مخزن، پاسخ فشاری late time نرسیده و تست در حالت گذار از early time به late time متوقف شده است و از اینرو تخمین های ابتدای تراوایی، ضریب پوسته و فشار لزوما صحیح نیستند. جهت غلبه بر این مشکل، مدلسازی فشاری مورد استفاده قرار گرفت تا فشارهای ناشی از مدل با فشارهای واقعی مطابق گردند. در پایان، نتایج یک تست ساخت فشار متداول در همان مخزن با نتایج تست جریان ورودی به شبکه ها مقایسه گردیده اند. همانگونه که در مقاله به آن اشاره خواهد شد نتایج تست ساخت فشار در تطابق خوبی با نتایج تست جریان ورودی به شبکه ها هستند و بنابراین می توان این تست را کاندید مناسبی جایگزینی تست های متداول در نظر گرفت و بدین ترتیب د رهزینه و زمان چاه آزمایی صرفه جویی نمود.