سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استاد دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه شهید باهنر کرمان
رامین خلیلی – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی

چکیده:

مساله شکست سد به دلیل انتشار امواج سهمگین در پایاب واینکه این مساله خسارات جانی و مالی جبران نا پذیری در بر خواهد داشت حائزاهمیت است.خصوصا اینکه محل احداث سد در نزدیکی شهرهای بزرگ باشد،که این امر ضرورتانجام مطالعات مربوط به شکست سداز جمله تخمین پارامترهای شکست،روندیابی و پهنه بندی سیلاب حاصل از شکست سد را جهت مدیریت ایمنی در پایین دست سد دوچندان می کند.در این مقاله با استفاده از مدل BREACHومدلهای تجربی شکست سدهای خاکی گلستان ۱و ۲ مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس پهنه بندی سیلاب ناشی از آن بااستفاده از نرم افزار ۳HEC-RAS انجام می گیرد.استقاده از شرایط ژئوتکنیکی در تعیین زمان ریزش لوله ایجاد شده در بدنه سد،در مدل فرسایشیBREACH نتایج بهتری را با توجه به سدهای واقعی شکسته شده در جهان بدست می دهد. بر اساس نتایج بدست آمده مناطق مسکونی پایین دست در معرض خطر سیلاب قرار می گیرند