سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محمدی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حامد فراهت – پژوهشگاه نیرو
غلامحسن ظفرآبادی –

چکیده:

در این مقاله رویه و نتایج تخمین پارامترهای دینامیکی سیستم تحریک واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس با استفاده از داده های به دست آمده از تس تهای میدانی ارایه شده است. شناسایی بر اساس اعمال الگوریتم های بهین هسازی مختلف از جمله ژنتیک وPSOبر روی ساختارهای مانندBJ ،ARMAXتابع تبدیل حوزه لاپلاس و … انجام شده است. مهمترین بخش نتایج ارایه شده در مقاله مربوط به اعتبارسنجی حلقه بسته سیستم است. پس از تخمین پارامترها و اعتبارسنجی هر یک از بلوک ها به شکل حلقه باز، اعتبارسنجی حلقه بسته، با اضافه نمودن مدل واقعی ژنراتور، و مقایسه داد ههای شبیه سازی شده با داده های اندازه گیری شده، صورت گرفته است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی داد هها نشان می دهد که پارامترهای حاصل از شناسایی، رفتار دینامیکی سیستم را با دقت بسیار مناسبی توصیف می نماید.