سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استاد دانشکده مهندسی معماری عمران- دانشگاه شهید باهنر کرمان
رامین خلیلی – کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

مساله شکست سد به دلیل انتشار امواج سهمگین در پایاب و اینکه این مساله خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت حائز اهمییت است. خصوصا اینکه محل احداث سد در نزدیکی شهرهای بزرگ باشد، که این امر ضرورت انجام مطالعات مربوط به شکست سد از جمله تخمین پارامترهای شکست، روندیابی و پهنه بندی سیلاب حاصل از شکست سد را جهت مدیریت ایمنی در پایین دست سد دو چندان می کند. در این مقاله با استفاده از مدل BREACH و مدل های تجربی شکست سد های خاکی گلستان ۱و۲ مورد ارزیابی قرار گرفتهو سپس پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از نرم افزار HEC-RAS3.1.3 انجام می گیرد. استفاده از شرایط ژئوتکنیکی در تعیین زمان ریزش لوله ایجاد شده در بدنه سد، در مدل فرسایشی BREACH نتایج بهتری را با توجه به سدهای واقعی شکسته شده در جهان بدست می دهد. بر اساس نتایج بدست آمده مناطق مسکونی پایین دست در معرض خطر سیلاب قرار می گیرند.