سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمجتبی سلیم بهرامی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیداحمد عطایی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطااله سلطانی گوهرریزی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شهرکهای صنعتی از بزرگترین تولید کنندگان فاضلاب صنعتی در جوامع امروزی هستند فرایند غالبا مفید در تصفیه اینگونه فاضلابها سیستم لجن فعال است در طرحی فرایند این سیستم ها و همچنین کنترل رشد و حفظ توازن مناسب توده زیستی در فاضلاب در خلال تصفیه پارامترهای بیوسینتیکی از قبیل ثابت نیمه سرعت Ks ثابت حداکثر سرعت مصرف سوبسترا K ثابت زوال خودخوری Kd و ثابت بازده Y موثرند دراین تحقیق با استفاده از پایلوت سیستم لجن فعال و به کاربردن معادله مونود این ثوابت به ترتیب برابر با ۱۳۰/۶۸mg/l و ۱/۹l/day و ۰/۰۳۵ l/day و ۰/۳۲۲ بدست آمدند.