سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عرفانه راسخ جهرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور جهرم
علی ناصری جهرمی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

شهرستان جهرم مهمترین منطقه تولید مرکبات استان فارس است هدف ازاین مطالعه بررسی تولید مرکبات دراین استان می باشد در تحقیق حاضر پس از استخراج آمار و اطلاعات از پرسشنامه های تکمیلی تولید کنندگان مرکبات در شهرستان جهرم تابع تولید درجه دوم به عنوان بهترین برازش از میان سایرتوابع تولید مورد برآورد و تخمین قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که میزان استفاده از عوامل تولید کود شیمیایی نیروی کار، سطح زیرکشت ، و میزان اب مصرفی از میزان بهینه کمتر می باشد که باید با تدابیر لازم میزان بکارگیری این عوامل در سالهای آینده بهینه شود.