سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایرج حسینی – معاونت مهندسی ساخت و خرید – سازمان صنایع دریایی ایران
کاظم معمار – کارشناس طراحی هیدرومکانیک – سازمان صنایع دریایی ایران
موید آزاد – کارشناس ارشد سازه – سازمان صنایع دریایی ایران
مهدی ایرانمنش – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مراحل مهم در طراحی مفهومی شناور، تخمین هزینه آن می باشد. هزینه ازجمله فاکتورهایی است که تاثیر بسیار زیادی در روند طراحی شناور داشته و می تواند معیار مهمی برای تصمیم گیری در مراحل اولیه و همچنین در مراحل بعدی طراحی باشد. هزینه ابتدایی ساخت یک شناور وابسته به وزن سبک ۱شناورمی باشد. با توجه به این که اطلاعات مربوط به هزینه های ساخت یک شناور به صورت صریح وجود ندارد و معمولا به طور عمومی پخش نمی گردد، در ابتدا با داشتن هزینه تقریبی وزن سبک چند شناور مشابه، میزان هزینه در واحد وزن هرکدام از شناورهای مشابه محاسبه شده است و با محاسبه میانگین این مقدار، معیاری برای محاسبه میزان هزینه در واحد وزن شناوردر دست طراحی بدست آمده است. در نهایت پس از معرفی روش OMOE در طراحی مفهومی، به کاربرد هزینه در نمودار OMOE پرداخته شده است.