سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بکرانی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
هادی صدوقی یزدی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مجتبی لطفی زاد – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی گروه الکترونیک

چکیده:

دراین مقاله روشی برای تخمین سریع و موثر واریانس نویز سیگنال صحبت ارائه شده است تخمین واریانس بوسیله یک مرحله هموارسازی روی سیگنال نویزی حاصل میشود سرعت بهنگام سازی واریانس تخمین نویز به فاکتورهای هموارسازی وابسته بوده که آن نیز به نوبه خود وابسته به SNR تخمینی می باشد همچنین فاکتوری وابسته به نرخ عبور از صفر روی سرعت بهنگام سازی در قسمتهای واکدار صحبت تاثیر می گذارد که سبب افزایش دقت تخمین در قسمت های پرانرژی سیگنال که عمدتا از صحبت واکدار تشکیل شده می گردد از واریانس تخمینی حاصل شده می توان مستقیما در بهبود سیگنال صحبت نویزی استفاده کرد.