سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک امیدوار – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمدصادق توکلی ثانی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

شریانهای حیاتی جزء بنیانهای اصلی و چارچوبهای پایهای هر جامعهای به شمار میآیند. زیرساختها شبکههایی وابسته به هم هستند که درتولید و توزیع پیوسته خدمات و کالاها با یکدیگر همکاری مینمایند و انقطاع یا تخریب هر کدام سایر شریانهای وابسته به آن را نیز متاثر مینماید.یکی از موضوعات جدید در علم شبکهها پرداختن به وابستگی آنها و تحلیل میزان این وابستگی است. بدین منظور در این مقاله به معرفی ابعاد وتحلیل میزان وابستگی شبکه آب به برق با در نظرگرفتن مشاهدات سانحه ۱۳۸۷ طوفان سیاه داورزن در استان خراسان رضوی پرداخته میشود و تخمینی از میزان وابستگی شبکه آب به برق در کشور ارائه میگردد