سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صادق توکلی ثانی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران
بابک امیدوار – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

شریان های حیاتی جزء بنیان های اصلی و چارچوب های پایه ای هر جامعه ای به شمار می آیند. زیرساخت ها شبکه هایی وابسته به هم هستند که در تولید و توزیع پیوسته خدمات و کالاها با یکدیگر همکاری می نمایند و انقطاع یا تخریب هر کدام سایر شریان های وابسته به آن را نیز متاثر می نماید. یکی از موضوعات جدید در علم شبکه ها پرداختن به وابستگی آنها و تحلیل میزان این وابستگی است. بدین منظور در این مقاله به معرفی ابعاد و تحلیل میزان وابستگی شبکه آب به برق با در نظرگرفتن مشاهدات سانحه ۱۳۸۷ طوفان سیاه داورزن در استان خراسان رضوی پرداخته می شود و تخمینی از میزان وابستگی شبکه آب به برق در کشور ارائه می گردد.