سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه ابوطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
سیدمحمود کاشفی پور – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
محمد محمودیان شوشتری – استاد
آرش ادیب – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق کاربرد شبکه عصبی درپیش بینی عمق آبشستگی دراطراف گروه پایه های سه تایی استوانه ای پل مورد بررسی قرارگرفت پارارمترهای مورد استفاده درطراحی این مدل شامل قطرپایه d دبی جریان Q مختصات مکانی نقاط X درامتداد طول کانال و Y درامتداد عرض و عمق آبشستگی Z می باشد نتایج نشان داد که مد لطرحی شده با دقت بالایی قادر به براورد عمق ابشستگی است.