سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قاهری – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی دل افروز – دانشجو

چکیده:

تخمین صحیح حجم رسوبات حمل شده بوسیلهءرودخانه برای خیلی از پروژه ها ی تحقیقاتی آب بسیار مهم می باشد.روشهای قدیمی و رایجی مانند منحنی سنجه رسوب قادر به تخمین مناسب این امر نمی باشند. هوش مصنوعی می توانند به عنوان ابزاری توانمند در پیش ببنی سیستمهای ورودیوخروجی به کار روند.مدل شبکه ها ی عصبی مصنوعی با الگوریتمهای LM و GRNN ، برنامه ریزی ژنتیک ) GP ( و منحنی سنجه رسوب برایایستگاه ونیار رودخانه آجی چای واقع در حوضه شمال غرب ایرا ن تشکیل ومورد مقایسه قرار گرفته اند.در این مقاله نشان داده شده است که تکنیکهای هوش مصنوعی می توانند به عنوان ابزاری سودمند در تخمین دبی رسوبات مورد استفاده قرار گیرند