سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران ولدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید آقاجانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود،

چکیده:

در بررسی ن اهنجاری ساختارهای زمین شناسی، به ویژه محل مرزها و عمق آنها، دادههای میدان پتانسیل مزایای منحصر به فردی دارند. مرزهای ب یهنجاری شامل خطوط گسل و مرزهای زمین شناختی یا واحدهای سنگی با چگالی متفاوت، طبیعت مغناطیسی و . . . می باشند. برای شناسایی این مرزها تاکنون فیلترهای متعددی معرفی شده است که در این نوشته ابتدا با استفاده از فیلتر مشتق افقی کل، مرز گسل خیج (واقع در شمال شرقی شاهرود) با دقت بالایی مشخص شده و سپس با استفاده از روش اویلر دیکانولوشن عمق آن تخمین زده شد. ترکیب این دو روش به طور موفقیتآمیزی گسل مورد مطالعه را مشخص میکند.