سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی تسمه نقاله و سیستمهای نوارنقاله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – تهران خ جلال آل احمدپل نصر دانشگاه تربیت مدرس کد پستی ۱۴۳-۱۴۱۱۵
مهسا خوشفرمان برجی –
نوشین آزادی –
آذیتا سعیدی –

چکیده:

امروزه نوار نقاله بهعنوان جز اصلی سیستمهای معدنکاری پیوسته محسوب میشود انتخاب و بهینه سازی حمل و نقل مواد مستلزم دسترسی به مدلهای تخمین هزینه سریع و قابل اعتماد است دراین تحقیق مدلی برای انتخاب هزینه سرمایه ای و عملیاتی نوار نقاله داخل معدن ارایه شده است این مدل در قالب توابع رگرسیون تک و چندمتغیره بیان شده است درتحلیل رگرسیون چندمتغیره از روش آنالیز مولفه های اصلی برای حذف همبستگی بین متغیرهای توصیفی استفاده شده است متغیر مستقل درتحلیل تک متغیره ظرفیت نوار نقاله بوده و درچند متغیره شامل عرض نوار ظرفیت نرخ حمل بار توان و وزن مواد است.