سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه بی باک هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
نرگس ظهرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
عبدعلی ناصری – مدیر گروه آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

منحنی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک دو فاکتور اصلی در بررسی روابط هیدرولیکی غیراشباع خاک می باشند. استفاده از یک روش کاربردی و مؤثر برای تخمین خواص هیدرولیکی خاک غیر اشباع از نیازهای ضروری در مسائل کشاورزی، محیط زیست، مهندسی و طراحی سیستم آبیاری و زهکشی است. در این تحقیق هدایت هیدرولیکی غیراشباع یک خاک ماسه ای در مجاورت سطح ایستابی به کمک دستگاه نفوذسنج دیسک اندازه گیری شده است. سه سطح آب ۶۰، ۴۵ و ۳۰ سانتیمتر نسبت به سطح خاک اعمال شد و هدایت هیدرولیکی در ۶ مکش تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد که با بالا آمدن سطح آب هدایت هیدرولیکی افزایش می یابد. بنابراین از دستگاه نفوذسنج دیسک در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالاست نمی توان استفاده کرد. همچنین آزمایشات نشان می دهد که نرم افزار RETC می تواند با استفاده از اطلاعات بدست آمده از نفوذسنج دیسک منحنی رطوبتی نمونه خاک را با دقت بالایی تخمین زند