سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید نادری میقان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد فرشچی تبریزی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عابدینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسین آتشی کاشی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله یک رابطه نیمه تجربی برای محاسبه تغییرات هدایت الکتریکی محلول الکترولیت پرسولفات پتاسیم برحسب غلظت شوینده سدیم دودسیل سولفات SDS دردمای ۲۵درجه سانتی گراد بدست آمده است اثر غلظت الکترولیت و شوینده برروی هدایت الکتریکی در بالا و پایین غلظت بحرانی مایسلی CMC مورد مطالعه قرارگرفته است و هدایت این محلول ها با استفاده از این روش پیش بینی شده است و خطای نسبی آن در متن نشان داده شده است.