سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رجبی وینچه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
عباس کارگر – عضو هیأت علمی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

یک روش برای دسترسی به انرژی خورشیدی، تبدیل آن به انرژی الکتریکی با به کارگیری سیستمهای فوتوولتائیکPV)می باشد.یکی از موانع اصلی استفاده از این سیستمها، بازده پائین آنها به دلیلمتغیر بودن توان خروجی آرایهPVمیباشد. برای رفع این مشکل،تعقیب کنندههای نقطه توان ماکزیممMPPT)به منظور بهینه سازی نقطه کار توان، مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله باتکیه بر مدل بهبود یافتهای از آرایهPVبرای تخمین نقطه توان ماکزیمم بهینه، از الگوریتم ژنتیکGA) استفاده شده است.