سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ شجاعیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادخمینی شهر
احسان دقیانوس – کارشناس برق قدرت

چکیده:

برای بررسی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع دسترسی به پارامترهای قابلیت اطمینان اجزا شبکه امری ضروری است مهمترین این شاخصها نرخ خرابی و زمان تعمیر متوسط هستند متاسفانه علیرغم پیشرفت هایی که شرکت های توزیع کشوردرمکانیزاسیون و مانیتورینگ سیستم های تحت مدیریت خود کرده اند هنوز هم مقدار این پارامترها بطور کامل دردسترس تحلیل گران قرارنمیگیرد این درحالی است که شاخصهای سیستمی قابلیت اطیمنان تقریبا با دقت خوبی دراین شرکت ها تعیین میشوند دراین مقاله تلاش میشود با استفاده ازتکنیک تعدیل داده ها که یک شیوه تخمین زننده تصحیح کننده است این نقیصه حل شود صحت نتایج درمورد یکی از فیدرهای فشارمتوسط توزیع شهرستان اصفهان بررسی میشود.