سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعلی شریف عرب – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
روشنک رفیعی نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
حسین جلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

میکروارگانیزم‌های پروبیوتیک گروهی از باکتری ها هستند که محل طبیعی زندگی آنها دستگاه گوارش انسان می‌باشد. این باکتریها اثرات مثبتی بر زندگی انسان دارند و مهمترین گونه های که به عنوان پروبیوتیک در تولید فراورده های لبنی متداول استفاده می شوند مربوط به جنسهای لاکتوباسیلوس و بیفید و باکتریوم هستند . پروبیوتیک ها و پریبیوتیک مکمل ها غذایی هستند که برای بالا بردن سیستم دفاعی معده و روده جاندار و جلوگیری از برخی بیماریهای خاص به آن داده میشود و از ان در مقابل عفونت محافظت می نماید .مکانیسم پروبیوتیک و پریبیوتیک ها مستقل از هم می باشد. مدلهای کامپیوتری یکی از پرکابردترین فن آوری‌های مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی نوین است. یکی از بیشترین کاربردهای مدل کامپیوتر در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت مواد غذایی می‌باشد. در مقاله حاضر سیستمی مبتنی بر مدل کامپیوتر ی و شبکه عصبی برای تخمین مدت زمان گرمخانه گذاری ماست پروبیوتیک ارائه شده است. آزمایشها بر روی فرایند تولید ماست پروبیوتیک با استفاده از آزمایشات تجربی تولید گرمخانه گذاری ماست پروبیوتیک انجام گرفته است. در این آزمایش، نتایج تجربی حاصل از آزمایش تولید ماست پروبیوتیک به سیستم داده می‌شود. سپس با استفاده از الگوریتم‌های شبکه عصبی بهترین زمان گرمخانه گذاری ماست پروبیوتیک تعیین شده و تعدادی از ویژگی‌های آن شامل اسیدیته ، pH، سینرژیست ماست استخراج می‌شود. ویژگی‌های استخراج شده به یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) چند لایه داده شده تا مدت زمان مناسب قرار گرفتن ماست در گرمخانه را تعیین کند. نتایج آزمایش ها و نتایج حاصل از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون نشان می‌دهد خطای تخمین مدت زمان گرمخانه گذاری ماست پروبیوتیک بسیار کم (با ضریب همبستگی ۰/۹۷ ) بود. این نتایج برای چنین سیستمی بسیار خوب به نظر می‌رسد.