سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان
احمدرضا ایزدی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

در این مقاله وضعیت و میزان ورود آب به درون تونل انتقال آب کانیسیب به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل براساس شرایط زمینشناسی منطقه و وجود گسلها و درزهها و آزمایشات لوژان انجام یافته در گمانههای مسیر تونل انجام پذیرفته است. این تونل به طول حدود۳۵/۳ کیلومتر در استان آذربایجان غربی در دست طراحی و اجرا است. مسیر تونل مزبور از لحاظ زمینشناسی در زون سنندج-سیرجان واقع گردیده است. مسیر تونل شامل سنگهای رسوبی، دگرگونی و آذرین و نیز بخش آبرفتی است. این تونل به روش حفاری مکانیزه اجرا خواهد شد. ورود آب به تونل در حین حفاری یکی از مخاطرات بسیار اساسی در حین حفاری تونل محسوب میگردد که در این مقاله این موضوع بررسی و ارزیابی گردیده است و میزان نفوذ آب به داخل تونل در حین حفاری تخمین زده شده است