سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی دکتری استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – استاد دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از مسائل اساسی درمعدن کاری زیرزمینی کنترل سقف است پدیده نشست سطح زمین یکی ازمسائلی است که دراثر استخراج مواد معدنی درزیرزمین ناشی می شود و درروشهای تخریبی بیشتر از سایرروشهای معدن کاری ایجاد می شود دراین تحقیق به بررسی میزان نشست ناشی از استخراج پهنه های زغالی جبهه کار طولانی مکانیزه معدن طبس که درعمق ۲۰۰ متری ازسطح زمین واقع شده اند با استفاده ازنرم افزار FLAC3D پرداخته شده است نتایج ناشی از این تحقیق بیانگر این استکه حداکثر میزان نشست سطح زمین درمرکز پهنه های استخراجی و درفاصله ۱۲۰ متری ازسینه کار استخراجی اتفاق می افتد و مقدار آن برابر با ۴۲ سانتی متر است.